Hagtorp äldreboende

Frösunda Omsorg AB driver på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende sedan 15 maj 2013.

Hagtorp byggdes 2010 och är ett modernt äldreboende med 36 lägenheter fördelat på fyra enheter.

Hagtorps äldreboende riktar sig till personer som är över 65 år och som har somatiska sjukdomar och/eller demenssjukdom. Boendet har 18 demensplatser, 9 korttids- och avlastningsplatser och 9 platser för omvårdnad. Hagtorps äldreboende ligger vid Tibble torg.

Till oss kommer du efter beslut av Upplands-Bro kommuns biståndshandläggare.

Bemötande

Vi månar om dig, så du får rätt omvårdnad och ett bra bemötande. Stor vikt läggs vid att du ska känna dig trygg och respekterad. Det säkerställer vi bland annat genom att utbilda våra medarbetare i bemötande.

Hemlik miljö i egen lägenhet

Lägenheten är ljus, den har ett litet kök och ett stort badrum. Du möblerar själv din lägenhet, vilket skapar den hemlika miljö du vill ha med dina saker. Det som finns i lägenheten när du flyttar in är en säng som är höj och sänkbar.

Omvårdnad

I äldreboendet finns det omvårdnadspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) dygnet runt som hjälper dig med det du behöver och önskar. I äldreboendet har du även tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut. Även sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten hjälper till med utprovning av tekniska hjälpmedel samt handleder medarbetare om du som bor här behöver träning eller rehabiliteringsinsatser.

Bra måltider en förutsättning

Måltider är en viktig del av vardagen och en förutsättning för att må bra. Vi har en kock som tillagar en varierad och näringsrik kost och all mat tillagas i vårt kök. Du väljer själv om du vill äta din måltid i den gemensamma matsalen eller i din lägenhet.

Vid större helger som t ex jul och påsk dukar vi upp enligt tradition och välkomnar även anhöriga att delta. Inom Frösunda har vi en kostorganisation som säkerställer att maten och måltiderna följer de nationella riktlinjer som finns för äldre och att medarbetarna har den kunskap de behöver i frågor som berör måltid, kost och näring.

Aktiviteter

Vi har medarbetare som ansvarar för olika aktiviteter i grupp som du är välkommen att delta i. Schema över aktiviteter finns på din enhet. Under sommarhalvåret erbjuds daglig promenad eller utevistelse i Hagtorps vackra trädgård två gånger per dag och under vinterhalvåret en gång per dag.

Uppföljning för hög kvalitet

Verksamhetskvaliteten är av största vikt för Upplands-Bro kommun. Kommunen har fortlöpande månatlig samverkan med Frösunda för att följa upp mål, avtal och kvalitet.

Avtalstiden för Frösunda är två år med option på förlängning med maximalt ytterligare två plus två år om parterna är överens om detta.

Varmt välkommen på besök

Du är varmt välkommen att göra ett personligt besök eller kontakta oss om du har några frågor.

Hagtorps äldreboende:

fax: 08 - 581 751 28
hagtorp@frosunda.se
Adress: Hjortronvägen 121
 196 35 Kungsängen

Verksamhetschef:

Anette Josefsson 
Tel: 010-130 36 59
Arbetstid:  mån-fre 09.00-16.00
vc.hagtorp@frosunda.se

Samordnare:

Nina Habeeb 
Tel: 010-130 31 49
Arbetstid:  mån-fre 07.15-15.30
nazaneen.habeeb@frosunda.se

Ansvarig sjuksköterska:

Freja och Tor:
Azam Ahi-Moghaddam
Tel: 010-130 36 70
Arbetstid:  mån-fre 08.00-16.00

Ansvarig sjuksköterska:

Oden och Idun:
Eva Sekitto
Tel: 010-130 36 76
Arbetstid:  mån-fre 08.00-16.00

sjukskoterskor.hagtorp@frosunda.se

Arbetsterapeut/sjukgymnast:

Tel: 010-130 36 77
Arbetstid:  mån-fre 08.00-15.00

Freja:  tel: 010-130 36 71
Tor:     tel: 010-130 36 72
Oden: tel: 010-130 36 73    
Idun:   tel: 010-130 36 74

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)