Äldreboende & korttidsboende

Du som har stort omvårdnadsbehov och har svårt att klara vardagen trots hemtjänstinsatser och trygghetslarm i ditt hem, kan ansöka om boende i servicehus eller äldreboende med heldygnsomsorg. Om du under en begränsad tid inte kan bo i ditt hem, eller om din anhörigvårdare behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsboende med heldygnsomsorg inom särskilt boende.

Servicehus

Boende i servicehus innebär att du får ett eget hyreskontrakt till en lägenhet och tillgång till hemsjukvård och husets aktiviteter. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade. Är du i behov av hemtjänstinsatser och trygghetslarm måste du ansöka om det separat.

I Upplands-Bro finns två servicehus, ett i Kungsängens centrum och ett i Bro centrum

Kungsängens Servicehus

Bro Servicehus

Äldreboende med heldygnsomsorg

Äldreboende med heldygnsomsorg innebär att du får ett eget hyreskontrakt till en lägenhet som består av ett rum med köksdel samt badrum. Boendet har tillgång till hemsjukvård. Service- och omvårdnadsinsatser kan du få utifrån ditt behov. Alla måltider serveras i en gemensam matsal. Det finns även olika gemenskaper och aktiviteter som du kan delta i på boendet. I boendeenheten finns omvårdspersonal dygnet runt. I Upplands-Bro finns fyra äldreboenden med heldygnsomsorg, varav tre stycken i kommunal regi och ett med privat utförare.

Allégården

Kungsgården

Norrgården

Hagtorp

Korttidsplats

Korttidsplats kallas också ibland för växelvård. Här vistas du en kortare tid efter en sjukhusvistelse, i väntan på att få en plats på ett äldreboende eller när du behöver växelvård som innebär att du är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period. Det kan också vara om den som vårdar dig i hemmet behöver avlösning. Det förutsätter då att ni är sammanboende.

Så här mycket kostar det

När du vistas på en korttidsplats är avgiften 53 kr per dygn år 2017. Om du har haft andra insatser under månaden får du betala enligt taxan. Din avgift beror på vilken utförd tid du fått och på din inkomst och bostadskostnad. Sedan tillkommer även en kostnad för mat med 80 kr per dygn.

Parboendegaranti

Om du och din make/maka eller sambo har levt ett liv tillsammans och vill fortsätta att göra det även om du har ett behov av att flytta till ett äldreboende har ni rätt att ansöka om parboende. Parboende kan tillgodoses på olika sätt och i olika boendeformer.

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter