Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Stöd & omsorg

Bild: Barn klättrar på lekstugetak

Foto: Caroline Falkengren

Det finns tillfällen i livet då man på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd. En av grundtankarna är att alla medborgare ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Socialnämndens stöd och omsorg består av:

Socialkontoret 

Socialkontoret ansvarar för försörjningsstöd (socialbidrag), stöd till utsatta familjer och deras barn och ungdomar, stöd till personer med missbruksproblem, flyktingmottagning och dödsboanmälan.

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Stödet till personer med funktionsnedsättning omfattar bland annat personlig assistans, bostad med särskild service, korttidstillsyn, kontaktperson, ledsagarservice och daglig verksamhet.

Stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning kan avse boendestöd, boende och sysselsättning.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSlänk till annan webbplats

FN:s standardregler - LättlästPDF

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen ansvarar för hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende och dagverksamhet.

 

Nyheter

Aktuellt

  • Den senaste tiden har flera äldre i Stockholms län fått besök av personer som utger sig för att vara fönsterputsare. Efter att ha fått komma in i bostaden har de falska fönsterputsarna stulit värdesa...
  • Mottagningen Bryggan startar ABC-föräldragrupper under våren
  • En gruppbostad för personer med funktionsnedsättning ska byggas på Parkvägen i Bro. Nu har första spadtaget tagits. Bostäderna väntas stå färdiga under 2018.
  • I slutet av januari flyttade dagverksamheten Solrosen till nyrenoverade lokaler vid natursköna Kvistaberg. Där erbjuds olika typer av sysselsättning och aktiviteter för personer med demens. Nyligen besöktes...
  • Drygt 60 personer tog tillfället i akt och besökte det seminarium Upplands-Bro kommun arrangerade om barns delaktighet vid utredningar inom socialtjänsten.
  • På Internationella kvinnodagen stod integration och gemenskap kvinnor emellan i fokus på Nyfiket. Drygt 160 kvinnor tog tillfället i akt och besökte caféet där nyanlända kvinnor serverade en uppsjö av...

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-15