Loki AB

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Loki AB

Loki AB on Upplands-Bron kunnassa kotipalvelua tarjoava yksityisomisteinen, monikulttuurinen yritys. Meillä jokainen saa omaan kulttuuriinsa sovitettuja, henkilökohtaisesti suunniteltuja hoivapalveluja omalla kielellään. Pyrimme aina tarjoamaan saamamme luottamuksen arvoista palvelua. Haluamme asiakkaidemme olevan tyytyväisiä palveluihimme ja tuntevan olonsa turvalliseksi.

Puhelinnumeromme ovat:

08-580 355 20 (pääkonttori)

070-254 92 88, 073-691 57 66

info@loki.se

Henkilöstö ja osaaminen     

Loki AB:n hyvin koulutetulla johdolla ja henkilökunnalla on pitkä kokemus vanhustenhuollosta. Kaikki uudet työntekijät saavat meillä aloittaessaan Dementiakeskuksen Demenscentrums ”Demens ABC” -koulutuksen. Koulutamme jatkuvasti myös uusia arvopohjatyön ohjaajia. Yrityksemme johdon ja työntekijöiden osaamisen ja sitoutuneisuuden avulla pyrimme varmistamaan asiakkaidemme turvallisuuden ja mahdollisuudet hyvään elämään.

Yrityksen arvopohja     

Visionamme on tarjota turvallista ja arvokasta elämää Loki AB:n hoivassa kunkin asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Kaikilla meillä on yhteinen vastuu visiomme täyttymisestä. Pyrimme aina kohtelemaan asiakkaitamme siten kuin itsekin haluamme tulla kohdelluiksi. Näemme jokaisen yksilönä, jolla on oikeus hyvinvointiin ja oman arvonsa mukaiseen elämään.      

Loki AB:n tarjonta

Tarjoamme asiakkaillemme heidän kotipalvelua koskevan avuntarvepäätöksensä pohjalta henkilökohtaista hoivaa, turvahälyttimiä ja saattajapalvelua. Palvelunkäyttäjillämme on lisäksi mahdollisuus testata lisäpalvelujamme kiinteään tuntihintaan. Tarjoamme monenlaisia palveluja siivouksesta saattajapalveluun. Toteutamme tilatut palvelut jokaisen omien toiveiden mukaisesti.   

Laatutyömme    

Hyvä laatu ja turvallisuus ovat meille sydämenasioita. Käytämme apunamme hyvin toimivia rutiineja ja tavoitteita. Tiedämme, että meidän on asiakkaidemme tyytyväisyyden takaamiseksi pyrittävä jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Omatarkastukset, seurannat ja asiakastutkimukset osoittavat, miten hyvin me pystymme täyttämään laatutavoitteemme. Olemme tyytyväisiä vasta kun asiakkaamme ovat tyytyväisiä.      

Mielipiteet ja valitukset    

Me Loki AB:llä näemme valitukset ja mielipiteet mahdollisuutena parantaa toimintaamme entisestään. Kerromme valitusten ja mielipiteiden jättämistä koskevista rutiineistamme ensimmäisellä käynnillämme asiakkaan luona. Olet aina tervetullut ottamaan meihin yhteyttä kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse tai varaamaan henkilökohtaisen tapaamisen, jos sinulla on toimintaamme koskevia mielipiteitä tai valituksia. Voit jättää mielipiteesi tai valituksesi myös suoraan yhteyshenkilöllesi tai toiminnanjohtajalle. Saat vastauksen 14 päivän kuluessa.      

Hemtjänst

I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.

Loki AB

Loki AB är ett privat, mångkulturellt företag som utför  hemtjänst  i Upplands-Bro kommun. Hos oss får du personligt utformad omsorg anpassade till ditt hemspråk och kultur. Det förtroende du gett oss vill vi på bästa möjliga sätt uppfylla. Du ska kunna känna dig trygg och nöjd med våra tjänster.

Kontaka oss gärna på telefonnummer:

08-580 355 20 (huvudkontoret)

070-254 92 88, 073-691 57 66

info@loki.se

Bemanning och kompetens 

Både  ledning och personal hos Loki AB är välutbildade och med lång erfarnehet av

äldreomsorg . Alla nyanställda hos oss genomgår utbildning i Demenscentrums ”Demens ABC”. Vi satsar även på att utbilda flera medarbetare till värdegrundledare. Vi vill genom ledningens och medarbetarnas kompetens och engagemang skapa trygghet och det goda livet för våra kunder.      

Företagets värdegrund

Vår vision är att utifrån kundens behov och önskemål ska det vara tryggt att åldras med värdighet hos Loki AB. Alla hos oss har ett gemensamt ansvar att vi når vår vision.  Utgångspunkten för oss är att bemöta  dig som som vi själva vill bli bemötta. För oss innebär detta att se dig som en unik person med rätt till välbefinnande och ett värdigt liv.

Detta erbjuder Loki AB

Utifrån ditt biståndbeslut för hemtjänst erbjuder vi service och personcentrerad omvårdnad ,trygghetlslarm och följeslagning.  Utöver ditt biståndsbeslut finns möjlighet att  pröva våra tilläggstjänster till ett fast timpris. Vårt utbud är allt från städning till ledsagning. Du beställer och vi utför enligt dina önskemål.

Vårt kvalitetsarbete    

Hög kvalitet  och säkerhet  är för oss en hjärtefråga.Till vår hjälp har vi bra ruiner och mål. Vi vet att nöjd kund innebär att arbeta med ständiga förbättringar. Egenkontroll, uppföljningar och kundundersökningar visar  hur väl vi uppfyller våra kvalitetsmål.Vi blir nöjda först när våra kunder är det.  

Synpunkter och klagomål

Vi på Loki AB ser på klagomål och synpunkter som en möjlightet att bli ännu bättre. Information om vår rutin för klagomål och synpunkter lämnas vid första besöket hos kund. Du är alltid välkommen att kontakta oss via post, telefon, mail, eller boka möte om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet. Eller lämna dina synpunkter eller klagomål  direkt till din kontaktman eller verksamhetschef. Svar får du inom 14 dagar.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)