Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Den ersätter lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ändringar har också gjorts i sametingslagen och socialtjänstlagen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)