Pysäköintilupa

Pysäköintiluvan saa toimintarajoitteinen henkilö, joka vain vaivoin kykenee omin avuin siirtymään paikasta toiseen.

Voit saada pysäköintiluvan myös, jos olet matkustajana kulkuneuvossa ja tarvitset erityisen paljon apua. Et esimerkiksi voi odottaa yksin kadulla, kun kuljettaja pysäköi ajoneuvoa.

Pysäköintilupa helpottaa elämääsi, jos sinun on vaikea liikkua. Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään autopaikoille, jotka ovat lähellä määräpaikkaasi ja jotka on varattu toimintarajoitteisille henkilöille. Sellaiset autopaikat sijaitsevat usein lähellä liikkeiden, elokuvateattereiden tai muiden tärkeiden paikkojen sisäänkäyntejä.

Lähetä hakemus kuntaan
Pysäköintilupaa haetaan kunnasta, jossa hakija on merkitty väestörekisteriin. Ellei sinua ole merkitty Ruotsin väestörekisteriin, pysäköintilupaa haetaan oleskelukunnasta. Lähetä mukaan tuore lääkärintodistus, jotta kunnan on helppo tehdä oikea päätös. Pysäköintiluvan hakeminen ei maksa mitään.

Missä ja milloin pysäköintilupa on voimassa?
Pysäköintilupa on voimassa tietyn ajan, korkeintaan kolme vuotta. Pysäköintilupa on voimassa koko maassa ja oikeuttaa pysäköimään:

  • Liikuntarajoitteisille varatuille autopaikoille.
  • Enintään 3 tuntia paikoilla missä pysäköinti on kielletty tai sen enimmäisaika on alle 3 tuntia.
  • Enintään 24 tuntia paikoilla missä pysäköinti on sallittu yli 3 tuntia mutta lyhyemmän ajan kuin 24 tuntia.
  • Enintään 3 tuntia kävelykadulla.

Tiettyyn tarkoitukseen tai tietyille ajoneuvotyypeille varatuilla paikoilla pysäköinti on kielletty. Niitä ovat esimerkiksi kääntymis- ja lastauspaikat sekä takseille tarkoitetut paikat.

Ruotsiksi,

Du kan få ett parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. Du kan även få ett parkeringstillstånd om du är passagerare i ett fordon och har ett behov av tillsyn som är omfattande. Det innebär att du som passagerare inte ensam kan vänta på gatan medan föraren parkerar fordonet.

Ett parkeringstillstånd kan göra livet enklare för dig som har svårt att gå. Med parkeringstillståndet får du parkera på parkeringsplatser som är nära den plats du ska besöka och som är reserverade för personer med funktionsnedsättning. De platserna finns ofta vid ingången till affärer, biografer eller andra viktiga platser.

Skicka din ansökan till kommunen

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du vistas. Skicka med ett aktuellt läkarintyg så kan kommunen lättare göra en korrekt bedömning. Det kostar ingenting att ansöka om parkeringstillstånd.

När och var gäller parkeringstillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst tre år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt inom EU. Det ger dig rätt att parkera:

  • På p-platser som är reserverade för personer med      rörelsenedsättning.
  • Under högst 3 timmar där parkering är förbjuden,      eller tillåten en kortare tid än 3 timmar.
  • Under högst 24 timmar där parkering är tillåten      mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
  • Högst 3 timmar på en gågata.

Du får inte parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag. Till exempel i vändzoner, taxizoner och lastzoner.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)