Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Blanketter Miljö, avfall och avlopp

Har du problem med att öppna blanketterna nedan? Ladda ner blanketten och spara den på din dator. Öppna sedan blanketten från den plats du sparat den på.


Avfall

AvfallskvarnPDF

Dispens för uppehåll i slam- eller sophanteringPDF

Anmälan om delade avfallsbehållarePDF

Anmälan om kompostering av hushållsavfallPDF

Intresseanmälan matavfallsinsamling för verksamheterPDF 

Cisterner

Anmälan om installation/avinstallation av cisternlänk till annan webbplats

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under marklänk till annan webbplats

Djurhållning

Ansökan om djurhållning av sällskapsdjur inom detaljplanelagt områdePDF

Enskilt avlopp

Ansökan/anmälan om installation av enskilt avloppPDF

Yttrandeblankett för grannarPDF

InformationsbladPDF

EntreprenörsrapportPDF

Kommunalt vatten och avlopp

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avloppPDF

Flyttanmälan för sophämtnings - & VA-abonnenter

Flyttanmälan villahushållPDF

Ägarbyte verksamheterPDF

Hälsoskydd

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.länk till annan webbplats

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandlinglänk till annan webbplats

Anmälan av anmälningspliktiga lokalerPDF

Anmälan om misstanke om olägenhet för människors hälsaPDF

Livsmedelshantering

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF

Anmälan om riskklassificering av livsmedelsanläggningPDF

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om övertagande av miljöfarlig verksamhetPDF

Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats

Anmälan om uppläggning av avfall/användning av avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats

Anmälan om krossnings- och sorteringsverklänk till annan webbplats

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskadalänk till annan webbplats

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorlänk till annan webbplats

Anmälan om förorenad byggnadlänk till annan webbplats

Anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel (utanför vattenskyddsområde)PDF

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdePDF

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispensPDF

Värmepump

Ansökan om tillstånd till värmepumpsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medgivande från granne/yttrande över borrning för bergvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-04-12