Startsida – Upplands-Bro

Natur

Foto: Cultura creative

I Upplands-Bro finns spännande vandringsleder, otaliga cykelvägar, slingrande skogsstigar och vackra friluftsområden med vidsträckta stränder, badplatser och rika fiskemöjligheter. Naturreservaten med sin rika flora och fågel- och djurliv gör Upplands-Bro till ett paradis för människor som söker varierande former av rekreation och avkoppling.

Lillsjötoppen

Lillsjötoppen som från början var en tipp, ligger 40 meter över Lillsjön och är en vacker utsiktsplats med damm, vattenfall och grillplats. Härifrån har du en vidsträckt utsikt där du kan se både Mälaren, Bro och Stäket. Nedanför höjden finns badplats och sommarkiosk.

Här kan du läsa mer om Lillsjötoppen

Ådö-Lagnö

Här finns ett naturreservat med ett stort bestånd av den mytomspunna växten mistel. Inom reservatet finns också en äldre herrgårdsmiljö där huvudbyggnaden har en delvis bevarad 1600-tals karaktär. Herrgården ligger vackert placerad intill det forna Ådösundet på Lagnösidan.

Här kan du läsa mer om Ådö-Lagnö

Upplands-Broleden

Upplands-Broleden går från Bro via Kungsängen till Järfällagränsen. Leden som är totalt 29 kilometer lång, sträcker sig genom ett varierande landskap och bjuder på många fina upplevelser oavsett årstid. Det finns goda möjligheter att på egen hand, längs stigar och vägar, bekanta sig mer med området, exempelvis med de vackra gårdsmiljöerna kring Öråker och Lennartsnäs. Vissa områden betas av kor eller hästar så om du vandrar med hund bör du här välja en alternativ väg. Det finns ridleder på totalt 35 kilometer på Lennartsnäshalvön. Både ryttare och vandrare behöver visa hänsyn till varandra där ridleden och vandringsleden går på samma sträcka.

Läs mer om leden här

Stigstorps badplats

Skyddade naturområden

I kommunen finns åtta naturreservat och två landskapsskyddsområden. Flera av områdena har också ett Natura 2000-skydd genom EU. Dessa vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.

 • Broknapparnas naturreservat/Natura 2000
  Reservatet består av fyra mindre öar i Näsfjärden och Brofjärden i Mälaren, fem kilometer sydväst om Kungsängen. Ökedjan har fina lundmiljöer med vacker flora och ett rikt fågelliv.
 • Lejondalsnaturreservat
  Kommunens friluftsreservat ligger vackert med hagmarker mot Lejondalssjön. Här finns Hällkana friluftsgård med badplats och motionsspår. Skyddad gammelskog finns i anslutning till reservatet.
 • Norra Björkfjärdensnaturreservat/Natura 2000
  En arkipelag på 22 öar ingår i reservatet. Här finns en ädellövskog med inslag av barrträd som utvecklas fritt. Många sydligt levande insekter har sin nordgräns här eftersom klimatet är gynnsamt med närheten till vattnet. Det rika insektslivet medför också ett rikt fågelliv.
 • Stäketskogens naturreservat
  Området bevaras för sin urskogsliknande miljö med upp till 500-åriga tallar. Området är unikt med sin gamla urskog och sitt läge endast 10 minuters promenad från Kungsängens centrum. Skogen utvecklas fritt, vilket ger möjlighet för många hotade arter att bevaras, speciellt vedsvampar och insekter.
 • Ådö-Lagnö naturreservat
  Här finns ett riksintressant ädellövskogsområde som är speciellt känt för sina mistlar. Miljön borgar för sällsynt insektsliv och fågelfauna. Strandängar mot Mälaren betas.
 • Broängarnas naturreservat/Natura 2000
  Ett av Stockholms läns fågelrikare områden med cirka 230 arter observerade. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skyddsvärd. Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter. Fågeltorn finns och en natur- och kulturstig på tre kilometer är anlagd. Broschyr finns vid fågeltornet och parkeringen samt Bro IP. Bro Hof Slott AB förvaltar och sköter reservatet.
 • Svalgarns naturreservat/Natura 2000
  En ö med en urskogsliknande miljö med mycket gran med sällsynta vedsvampar. Här finns också ett rikt insektsliv.
 • Naturreservatet Frölunda
  Naturreservatet Frölunda bildades 2010 för att bevara ett värdefullt friluftsområde med karaktäristisk strandnära Mälarnatur. Inom naturreservatet finns olika naturtyper såsom skogsbeklädda bergssluttningar, klippstränder och äldre barrskog med inslag av gamla tallar. Det finns också fuktigare partier med alsumpskog.
  Genom området går Upplands-Broleden, en strövstig och ridstigar. I skogen finns gott om bär och svamp. Reservatsbestämmelser.
 • Rösaring/Natura 2000
  Området utgörs av grusås med tallskog. Gå längs med processionsvägen ut till ”ringen” till en mycket vacker utsikt över Björkfjärden och öarna i Norra Björkfjärdens naturreservat. Förutom mycket högt kulturvärde finns en intressant insektsfauna.

Här kan du läsa mer om naturreservaten i Upplands-Bro

Stränder och öar

Upplands-Bro är en av Storstockholms mest natursköna kommuner med 13 mil stränder runt Mälaren och en skärgård med närmare 50 öar.

Det vänliga, omväxlande och lättillgängliga landskapet erbjuder rika möjligheter till aktiv fritid. Här möts en rik, mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Med sina vidsträckta vattenytor och stora naturområden utgör Upplands-Bro ett paradis för alla fiske-, bad-, vandrar- och fritidsbåtsentusiaster.

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-05-21

Kontakt

Telefon: 08-581 690 00 E-post: kommun@upplands-bro.se Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Postadress: Upplands-Bro kommun,196 81 Kungsängen Om webbplatsen

Kontakt

Telefon: 08-581 690 00       

e-post: kommun@upplands-bro.se 

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen, postadress: Upplands-Bro kommun,196 81 Kungsängen