14JUN2018

Viktig information för dig som har betalat/betalar barnomsorgsavgift till Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun genomför en årlig inkomstjämförelse mellan hushållets* uppgivna inkomst och taxerad inkomst från Skatteverket. Hushåll som har betalat för mycket avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Belopp under 361 kronor per år kommer inte att justeras.

Vilket inkomstår kommer att jämföras?
Nu har vi gjort inkomstjämförelse för de hushåll som har betalat avgift för förskola och/eller fritidshem under 2016.

Om du har betalat för mycket
Om jämförelsen visar att du har uppgett för hög inkomst och därmed betalat för mycket i avgift under 2016 kommer du att få pengar tillbaka. Du får en kreditfaktura och för att få den återbetalad skicka e-post till ekonomi.fragor@upplands-bro.se

Om du har betalat för lite
Om jämförelsen visar att du har uppgett för låg inkomst och därmed betalat för lite i avgift under 2016 kommer du att få en extra faktura med förfallodag 180930.

Om du har frågor
Frågor angående fakturabelopp besvaras av barnomsorgsadministratör:
Louise Assarsson, louise.assarsson@upplands-bro.se

* Med hushåll avses gifta eller sammanboende på den adress där barnet är folkbokfört.

 

Relaterade nyheter