3MAJ2018

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Vi söker nu fler gode män och förvaltare. En god man och förvaltare är en person som stödjer en annan person att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Foto: Most photos

Uppdraget som god man/förvaltare ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har. Det är också hjälpbehovet som styr vilken tid som en god man/förvaltare lägger ner på uppdraget. Allt från någon timme i månaden till någon timme i veckan förekommer.

Ett uppdrag kan innebära är att den gode mannen/förvaltaren sköter ekonomin och ser till att personens räkningar betalas, kontrollerar att det finns nödvändiga försäkringar, ser till att kapital förvaltas på ett tryggt sätt, ser till att det finns fickpengar eller hjälper personen att reda upp sina skulder.

En god man/förvaltare ska bevaka personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag. Uppdraget kan också bestå att bevaka en persons intressen vid ett arvsskifte eller annan rättslig situation.

Överförmyndaren är en egen myndighet och förvaltning som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarkansliet är gemensamt för Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun.

Vi söker nu fler gode män och förvaltare. De som vill ta sig an uppdraget behöver lämna en intresseanmälan och delta vid en grundutbildning. Nästa grundutbildning hålls i Kommunhuset i Kungsängen den 23 maj samt 30 maj. Utbildningstillfällena hålls på kvällstid. När du lämnat in intresseanmälan får du mer information om utbildningstillfällena.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2018
    En vacker och blåsig dag i maj samlades 60 idrottare på Kungsängens IP. Det var dags för Omsorgsspelen, en idrottstävling för personer inom daglig verksamhet.
  • 20 APR 2018
    Under våren arrangeras en föreläsningsserie för medarbetare och anhöriga till personer som bor på Kungsgården. Tema för föreläsningar är olika aspekter på åldrande.
  • 12 MAR 2018
    Att myndigheter och organisationer samverkar för att uppnå bästa möjliga resultat för den enskilde individen är ett väl förankrat arbetssätt. Samverkan mellan olika aktörer har alltid funnits, men sedan 2010 samverkar kommunens socialtjänst...