5JAN2018

Prövning av betyg

Vill du höja ditt betyg eller behöver du göra en prövning för att få betyg?

Hos oss kan du göra prövningar i alla kurser som vi själva anordnar.

Se vårt kursutbud för att ta del av vilka kurser som anordnas.

Relaterade nyheter