1AUG2017

Upplands-Bro är kommunen som ger plats – för alla

Denna vecka firas Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival, som arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för för alla – oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Visionen för Upplands-Bro är "Kommunen som ger plats". Det innebär att alla ska ges möjlighet finna sin plats här, att alla ska känna sig trygga och att vi visar omtanke och bryr oss om varandra.

Stockholm Pride Festival firas den 31 juli till den 6 augusti 2017. Foto: Mostphotos

Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som pekas ut i vår vision. Upplands-Bro ska vara en plats där vi vågar vara nyfikna, tar initiativ och är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Upplands-Bro ska också vara en mötesplats som är tillgänglig för alla. En mötesplats som präglas av öppenhet och mångfald – och där alla känner sig välkomna och får utrymme att växa. Under denna vecka vajar därför regnbågsflaggorna i både Kungsängens och Bro centrum.

Relaterade nyheter

  • 14 SEP 2017
    Varje år delar kommunen ut priset Årets Upplands-Broare för att uppmärksamma personer som på olika sätt gjort en insats som goda förebilder i kommunen. Årets pris går till veterinärerna Agnes Lenart och Hubert Nowakowski, som sedan...
  • 12 SEP 2017
    Har du fått Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning i brevlådan? I så fall är du en av 1200 slumpmässigt utvalda Upplands-Brobor som får tycka till om kommunens verksamhet. Vid den senaste undersökningen, för två...
  • 11 SEP 2017
    Antalet bostadsinbrott har ökat, inte bara i Upplands-Bro utan i hela länet. Därför rullar vi ut ytterligare en grannstödsbil, som ska cirkulera runt om i kommunen och skapa trygghet i våra bostadsområden. Grannstödsförarna fungerar...