16MAJ2017

Hur skapar vi ett demensvänligt samhälle?

Det var frågeställningen när Mirjam Brocknäs och Ann-Sofi Sundman, som båda arbetar på Socialkontoret i Upplands-Bro kommun, föreläste om kommunens demensarbete i Göteborg och Malmö. På Demensdagarna i Göteborg deltog 1 400 personer och på Senior i Centrum i Malmö tog 3 000 personer del av Upplands-Bro arbete för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Mirjam Brocknäs och Ann-Sofi Sundman föreläser om Upplands-Bro kommuns arbete på Demensdagarna i Göteborg. Foto: Yanan Li

Mirjam Brocknäs och Ann-Sofi Sundman föreläser om Upplands-Bro kommuns arbete på Demensdagarna i Göteborg. Foto: Yanan Li

Sedan sju år tillbaka har Upplands-Bro kommun aktivt satsat på demensfrågor. 2010 utvecklades bland annat ett program för att nå personer med demenssjukdom så tidigt som möjligt. Upplands-Bro kommun arrangerar löpande träffar och stödgrupper för anhöriga som därigenom får dela de utmaningar man som anhörig till en person med demens stöter på.

– Vi är väldigt glada att flera andra kommuner hört av sig och velat veta mer om vårt arbete för att göra samhället mer demensvänligt. Andra kommuner har exempelvis fångat upp våra idéer kring bland annat konst och målar nu tillsammans med de demenssjuka. Andra kommuner har arrangerat demenscaféer. Det är väldigt roligt att kunna inspirera andra kommuner så att fler demenssjuka får en högre livskvalitet, vi känner oss stolta, säger Mirjam Brocknäs som är gerontolog och enhetschef för förebyggande enheten.

Även stödgrupper med personer som fått en demensdiagnos, men ännu är i ett tidigt stadie av sjukdomen, arrangeras. För personer som utvecklat demens finns dagverksamhet och annat stöd att tillgå. Bland annat används konst som en pedagogisk metod inom demensvården. Ett exempel på detta är ett dansprojekt som syftar till att äldre med demens träffar och dansar med barn på en av kommunens förskolor.

– Svenska demensdagarna är en viktig konferens där man kan håller sig uppdaterad gällande ny forskning och rön inom demens. Jag fick mycket inspiration vilket är väldigt viktig för utvecklingen i vår verksamhet i strävan av att bli Sveriges mest demensvänliga kommun, berättar Malin Labbé, som är Silviasyster och arbetar inom demensvården i Upplands-Bro kommun.
Kommunen har startat ett utbildningsprojekt, där företag och verksamheter utbildas i bemötande av demenssjuka personer. Bland annat har biblioteken, Folktandvården och kyrkan deltagit i utbildningen.

– Att medarbetare i Upplands-Bro kommun får möjlighet att föreläsa och delta vid stora arrangemang som Demensdagarna och Senior i Centrum är ett mycket gott betyg till kommunens demensarbete. Upplands-Bro kommuns är en förebild för många andra kommuner. Det är viktigt att kommunen vågar tänka om, vågar prova nya metoder och satsar på förebyggande insatser. Det ger både en bättre effektivitet för kommunen och en betydligt högre livskvalitet för den enskilde, säger Eva Folke, socialchef i Upplands-Bro kommun.

 

Relaterade nyheter

  • 15 DEC 2017
    I webbansökan kan du se status på din ansökan för kurser och utbildning som börjar i januari. Din status finner du i webbansökan under 'min studieplan'.
  • 14 DEC 2017
    Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett Kultur- och miljöstipendium till ett antal stipendiater. Stipendiet delas ut till personer eller sammanslutningar inom kommunen som har gjort särskilt stora insatser inom kultur- och miljöområdet....
  • 14 DEC 2017
    Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.