6MAR2017

Förslag till detaljplan vid Lillsjö badväg

Från tisdag den 7 mars och två veckor framåt finns förslag till detaljplan för äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg ute på granskning.

Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset.

Synpunkter på förslaget skall senast tisdagen den 21 mars 2017 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Relaterade nyheter