7APR2017

Swerock har samråd kring bergtäktsverksamhet

Swerock har planer på bergtäktsverksamhet inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Inför sin tillståndsansökan bjuder Swerock in till samråd enligt miljöbalken. Samrådet genomförs i form av öppet hus med skärmutställning, information och personal på Håtunagården, Håtuna kyrkväg 5, tisdagen den 2 maj kl. 16:00-19:00. Skriftliga synpunkter går också att lämna.

Upplands-Bro kommun har fått underlaget för granskning, frågor kring samrådet besvaras av Swerock.

Beroende på verksamhetens omfattning hanteras prövningen av ansökan av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Mer information finns på Swerocks webbplats

Relaterade nyheter

  • 29 MAJ 2018
    Det är värmebölja i Stockholm och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning.
  • 16 MAJ 2018
    Under vecka 24 erbjuder kommunen tvättning av ditt sopkärl. Tvättningen kostar 150 kronor och genomförs av en bil som kommer hem till dig och tvättar ditt kärl.
  • 3 APR 2018
    Det är invånarna själva som har bestämt hur Kungsängens nya torg ska se ut. Nu sätter bygget med det nya torget igång och enligt den preliminära tidsplanen ska det nya torget vara färdigt våren 2019.