7APR2017

Swerock har samråd kring bergtäktsverksamhet

Swerock har planer på bergtäktsverksamhet inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Inför sin tillståndsansökan bjuder Swerock in till samråd enligt miljöbalken. Samrådet genomförs i form av öppet hus med skärmutställning, information och personal på Håtunagården, Håtuna kyrkväg 5, tisdagen den 2 maj kl. 16:00-19:00. Skriftliga synpunkter går också att lämna.

Upplands-Bro kommun har fått underlaget för granskning, frågor kring samrådet besvaras av Swerock.

Beroende på verksamhetens omfattning hanteras prövningen av ansökan av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Mer information finns på Swerocks webbplats

Relaterade nyheter

  • 29 JAN 2018
    Från och med torsdagen den 1 februari (preliminär tidsplan) stängs delar av gång- och cykelvägen längs med Enköpingsvägen i Kungsängen (mellan centrumrondellen och korsningen Skolvägen/Enköpingsvägen) av. Avstängningen sker på grund...
  • 26 JAN 2018
    I fredags togs det första spadtaget för 152 nya hyreslägenheter vid Ringvägen i Kungsängen. Lägenheterna, som varierar från ettor till fyror, är fördelade på sju byggnader med utsikt över Mälaren.
  • 19 JAN 2018
    Nu presenterar kommunen ett förslag om en plan (VA-plan) som ska ge en långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i Upplands-Bro. Planen gäller både kommunalt och enskilt vatten och avlopp.