7APR2017

Swerock har samråd kring bergtäktsverksamhet

Swerock har planer på bergtäktsverksamhet inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Inför sin tillståndsansökan bjuder Swerock in till samråd enligt miljöbalken. Samrådet genomförs i form av öppet hus med skärmutställning, information och personal på Håtunagården, Håtuna kyrkväg 5, tisdagen den 2 maj kl. 16:00-19:00. Skriftliga synpunkter går också att lämna.

Upplands-Bro kommun har fått underlaget för granskning, frågor kring samrådet besvaras av Swerock.

Beroende på verksamhetens omfattning hanteras prövningen av ansökan av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Mer information finns på Swerocks webbplats

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2018
    En ny detaljplan och utbyggnad av vatten och avlopp är på gång för Ådö skog. Båda projekten är beroende av Lantmäteriets fastighetsbestämning för att säkerställa fastighetsgränserna.
  • 31 AUG 2018
    Nu är den nya biogasanläggningen vid Högbytorp invigd och i drift. Totalt kan 80 000 ton matavfall per år tas emot och omvandlas till biogas.
  • 21 AUG 2018
    Din överblivna fallfrukt kan bli biogas om du lämnar in frukten i någon av kommunens kretsloppscentraler. Det finns särskilda containrar avsedda för fallfrukt uppställda i centralerna i Brunna och Skällsta.