29MAR2017

Spadtag för nya LSS-bostäder

En gruppbostad för personer med funktionsnedsättning ska byggas på Parkvägen i Bro. Nu har första spadtaget tagits. Bostäderna väntas stå färdiga under 2018.

Tina Teljstedt, Jan Hägglund och Birgitta Nylund tar första spadtaget.

Tina Teljstedt, Jan Hägglund och Birgitta Nylund tar första spadtaget.

- I Upplands-Bro kommun finns ett behov av fler LSS-boenden för personer med funktionsnedsättningar. Vi är otroligt glada att med det nya boendet på Parkvägen kunna erbjuda fler personer möjlighet till eget boende i en trygg miljö, säger Tina Teljstedt (KD), socialnämndens ordförande.

Boendet på Parkvägen kommer ge möjlighet till boende för sex personer, därutöver kommer det att finnas gemensamhets-utrymmen och plats för personal. I dagsläget finns sju stycken gruppboenden.

Närmare 40 personer deltog vid det symboliska första spadtaget som togs av socialnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD), Birgitta Nylund (S), Upplands-Brohus ordförande och Jan Hägglund från byggentreprenören Heving & Hägglund.

- För Upplands-Brohus är det en självklarhet att bidra till att öka antalet gruppbostäder i kommunen. Vi ser fram emot när boendet i den natursköna omgivningen på Parkvägen är färdigställt, säger Birgitta Nylund (S), ordförande för Upplands-Brohus.

Personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan ha rätt till bostad med särskild service. En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Här byggs Parkvägens gruppbostad.

Här byggs Parkvägens gruppbostad.

Relaterade nyheter

  • 8 FEB 2018
    En kontaktperson är en medmänniska som kan stötta en person med någon form av funktionsnedsättning. En medmänsklig kompis som kan sätta en extra guldkant på en annan människas vardag. Det kan handla om att följa med på bio, gå och...
  • 25 JAN 2018
    Nu införs LOV (lagen om valfrihetssystem) inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden med dygnet runt omsorg. Det innebär att de personer i kommunen som har beviljats plats på vård- och omsorgsboende för äldre har rätt att välja bland...
  • 28 DEC 2017
    Under hösten har de tre medarbetarna på Ungdomsmottagningen deltagit i en utbildning som lett till att mottagningen nu är HBTQ-diplomerad. Stockholms läns landsting arrangerade utbildningen som riktade sig till ungdomsmottagningar...