16MAR2017

Så tycker medborgarna om Kungsängens torg

Nu är resultatet av höstens medborgardialog om torget i Kungsängen sammanställt. En levande mötesplats med grönska och aktiviteter efterfrågas. Synpunkterna tas nu med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Idéskiss för det framtida torget.

Medborgardialogen genomfördes med intervjuer, samtal, webbenkät och i samband med torgaktiviteter. Totalt deltog 237 personer.

Några av slutsatserna från svaren som har kommit in är att torget i Kungsängen är en lugn och trygg men samtidigt bortglömd plats. Det som många önskar för det nya torget är:

 • Utökad belysning
 • Mer grönska
 • Möjlighet till aktiviteter och lek
 • Vatten/fontän
 • Sittmöjligheter i sol och skugga
 • Bättre tillgänglighet
 • Wow-faktor!
 • Målpunkt och mötesplats

Nu fortsätter arbetet med att utreda tekniska förutsättningar på platsen, framtida skötsel av torgytan, samt att utvecklingen måste hållas inom planerad budget.

Byggstart kan preliminärt ske hösten 2017. Torgytan planeras att vara klar under sommaren 2018.

Mer information om framtiden för torget

Relaterade nyheter

 • 8 JUN 2018
  Under vecka 24 påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under...
 • 4 MAJ 2018
  Nu är Kockbacka - den nya trafikplatsen på E18 mellan Kungsängen och Bro - öppen för trafik. Invigningen genomfördes med bandklippning och ett ekipage mullrande veteranbilar, som tog med ett antal utvalda passagerare på en första tur...
 • 24 APR 2018
  Torsdagen 3 maj bjuder Upplands-Bro kommun, Trafikverket och Veidekke in till invigning av Kockbacka trafikplats i Bro.