24FEB2017

Nytt samarbete ska snabba på upprustning av regionala cykelstråk

Tillsammans med Cykelkansliet och en rad kommuner har Upplands-Bro kommun inlett ett samarbete för att gemensamt förbättra standarden längs två viktiga pendlingssträckor för cyklister: Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket.

Foto: Mostphotos

God belysning, beläggning i asfalt och cykelbana separerad från fotgängare, det är några av kraven som den regionala cykelplanen ställer på de regionala cykelstråken.

För att få till ett sammanhållet cykelvägnät i länet där alla sträckor håller måttet måste kommunerna samverka när de rustar upp. Det regionala cykelkansliet hjälper nu väghållarna att planera i en gemensam process.

– Vi utvecklar metoden tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi inleder med Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket som är flitigt trafikerade och har stor potential för ytterligare cyklister, säger Björn Sax Kaijser, samordnare för det regionala cykelkansliet.

Det är Trafikverket och kommunerna Upplands-Bro, Järfälla, Haninge, Huddinge och Stockholms stad som är väghållare för stråken. Genom ekonomiskt stöd från Energimyndigheten kan cykelkansliet genomföra studier för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att cykelstråken ska uppnå rätt standard.

Gemensam avsiktsförklaring

Aktörerna har signerat en avsiktsförklaring för att tydliggöra sin samverkan.

– Upplands-Bro förtätas i rask takt och intresset för cykelpendling ökar. När vi kan visa att grannkommunerna satsar på cykelstråken ökar incitamenten att investera även hos oss, säger Therese Eriksson, projektingenjör.

Under året planerar cykelkansliet samarbeten kring ytterligare ett antal regionala cykelstråk.

Fakta om cykelstråken

Kungsängenstråket/Hässelbystråket sträcker sig mellan Kungsängen och Stadshuset. Stråket är närmare 30 kilometer långt och passerar flera viktiga målpunkter såsom Jakobsberg, Barkarby, Spånga, Bromma flygplats och Alvik. Stråket går genom tre kommuner. Endast en liten del av stråket uppfyller standarden för regionala cykelstråk.

Västerhaningestråket sträcker sig mellan Västerhaninge och Medborgarplatsen. Stråket är drygt 30 kilometer långt och passerar flera viktiga målpunkter såsom Haninge Centrum, Vega, Farsta centrum, Gullmarsplan och Skanstull. Stråket går genom tre kommuner. Endast en mycket liten del av stråket uppfyller standarden för regionala cykelstråk.

Relaterade nyheter

  • 21 JUN 2018
    Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...
  • 8 JUN 2018
    Under vecka 24 påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under...
  • 4 MAJ 2018
    Nu är Kockbacka - den nya trafikplatsen på E18 mellan Kungsängen och Bro - öppen för trafik. Invigningen genomfördes med bandklippning och ett ekipage mullrande veteranbilar, som tog med ett antal utvalda passagerare på en första tur...