28NOV2016

Upplands-Bro får 13 miljoner i byggbonus

Enligt beslut från Boverket får Upplands-Bro kommun en del av den byggbonus på 1,84 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016.

Kommunen får 13 634 469 kronor i statsbidrag för att bygga fler bostäder i kommunen. Detta möjliggör drygt 500 nya bostäder i Upplands-Bro.

Kommunbonusen är ett nytt statsbidrag som nu betalas ut för första gången för att ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet runt om i landet. Hela beloppet för 2016 på 1,84 miljarder kronor kommer att betalas ut.

– Det är en bekräftelse på att kommunen är i en expansiv fas och att det kommer fortsätta byggas i Upplands-Bro under de kommande åren, vilket kommer ge plats för fler i kommunen, säger Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Totalt har 111 kommuner beviljats statsbidraget för bostadsbyggande för totalt 49 624 nya bostäder.

Relaterade nyheter

  • 16 MAJ 2018
    Under vecka 24 erbjuder kommunen tvättning av ditt sopkärl. Tvättningen kostar 150 kronor och genomförs av en bil som kommer hem till dig och tvättar ditt kärl.
  • 3 APR 2018
    Det är invånarna själva som har bestämt hur Kungsängens nya torg ska se ut. Nu sätter bygget med det nya torget igång och enligt den preliminära tidsplanen ska det nya torget vara färdigt våren 2019.
  • 26 MAR 2018
    Lördagen den 24 mars uppmärksammades Earth Hour världen över. Mellan klockan 20.30 och 21.30 uppmanades människor att släcka belysning för att uppmärksamma klimatfrågan.