8APR2016

Nya regler för gymnasieexamen från Komvux

Från och med den 1 januari 2017 får inte betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux.

Regeringen har beslutat att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen från och med 1 januari 2017.

Läs mer om de nya reglerna på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/komvuxgy/kurser-som-far-inga-1.234410

Planerar du mot en gymnasieexamen från Komvux kan detta påverka dig, hör gärna av dig till våra studie- och yrkesvägledare för att se över din examensplanering!
syvvux@upplands-bro.se

Relaterade nyheter

  • 19 SEP 2018
    Källkritik, social kompetens, kritiskt tänkande och ökat självförtroende var några av de kompetenser som kommunens lärare lyfte fram som viktiga kunskaper för dagens elever att ha. Närmare 320 lärare från de kommunala skolorna träffades...
  • 27 JUL 2018
    Meddelande från Lillsjöskolans rektor: Den ombyggnation som avbröts i våras har startat upp sedan någon vecka. Arbetet slutförs i samband med grundskolans start, dvs slutet av augusti.
  • 17 JUL 2018
    Mathias Rengius, så heter eleven på Upplands-Brogymnasiet, som tilldelas ett stipendium för sitt skolarbete om hur kostvanor kan påverka sjukdomens alzeimers.