8APR2016

Nya regler för gymnasieexamen från Komvux

Från och med den 1 januari 2017 får inte betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux.

Regeringen har beslutat att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen från och med 1 januari 2017.

Läs mer om de nya reglerna på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/komvuxgy/kurser-som-far-inga-1.234410

Planerar du mot en gymnasieexamen från Komvux kan detta påverka dig, hör gärna av dig till våra studie- och yrkesvägledare för att se över din examensplanering!
syvvux@upplands-bro.se

Relaterade nyheter