Tillstånd och tillsyn

Tillstånd och tillsyn

Foto: Upplands-Bro kommun

Nyheter från branschen

Nu har Sverige genomfört tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU) som EU beslutade i maj 2014. De nya reglerna började gälla 20 maj 2016.

Tobaksregleringen

Ny lag om E-cigaretter från 1 juli 2017

Information finns under fliken tobak.

Folkhälsomyndighetens information

Kontrollköp av tobak och folköl

Från och med 1 maj 2014 ändras lagen så att kommuner kan utföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Syftet är att kontrollera att den som säljer varorna förvissar sig om att kunden fyllt 18 år.

Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får inte folköl, tobak och receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, säljas eller lämnas ut till en person under 18 år. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Upplands-Bro kommun har inte gjort några kontrollköp ännu, men planerar göra det inom kort.

Nyheter inom Tillstånd och tillsyn

Kalenderhändelser inom näringsliv