Företagslots

Företagslotsen underlättar kommunikationen mellan dig som företagare och kommunens tjänstemän genom samordning och vägledning. När ditt ärende berör flera myndigheter är företagslotsen rätt för dig.

Företagslotsen består av tjänstemän som är insatta i ditt ärende och kan ge svar på dina frågor, samt ge besked om handläggningstider etc. Företagslotsen underlättar även det kommuninterna arbetet, då tjänstemännen får en helhetsuppfattning av ditt ärende.

När ditt ärende berör mer än ett myndighetsområde kan företagslotsen användas, det kan gälla frågor och tillstånd inom följande områden:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand och säkerhet
  • teknik- och va-frågor
  • fristående verksamheter inom utbildning

Lotstider

Företagslotsen sammanträder kl. 13.00 – 16.00 följande datum:

2018

8/5
22/5

12/6

Beskriv ditt ärende och önskat lotsdatum och skicka det via formuläret nedan senast en vecka före önskad lotsträff.