Gå till sidans länkar Gå direkt till sidans innehåll
Startsida – Upplands-Bro

Kultur

I Upplands-Bro finns kulturen! Här finns ett stort antal fornminnen - skålgropar, runstenar, gravar och en mängd andra spår efter människors liv i forna tider. Idag har vi hembygdsgårdar som drivs av föreningar, en forskningsinriktad förening och flera musik- dans- och teaterföreningar.Vi har en kulturskola som bedriver undervisning både inom skolans ramar men också som fritidssysselsättning. På biblioteken ordnas författarbesök och sagostunder.

Allmänkulturen arrangerar kulturupplevelser inom förskola, skola  och vården, liksom kulturinslag och arrangemang. Filmverkstäder, lovbio och andra kulturella aktiviteter ordnas för ungdomar på lov.

Kulturmiljövård

Upplands-Bro är en kommun med gamla anor. Här finns en stor del av Mälardalens kulturarv samlat med gravplatser, S:t Eriks borgruin vid Almare Stäket, Rösaring från brons- och järnålder, runstenar och ett intressant vägmuseum.

Ett 20-tal kulturmiljöer har valts ut för som extra skyddsvärda och arbetet med att röja och vårda dessa områden är sedan sommaren i full gång. En arbetsledare har tillsammans med ett antal skogsvårdskunniga röjt sly och buskar. I arbetet kommer också marknadsföring att ingå.

Som ett led i att berätta om våra intressanta fornlämningsområden anordnas olika aktiviteter; kulturluncher, bussrundturer och guidade visningar. För att hitta till de områden som utmärkts i den sk skötselplanen kan du titta på kartan.

Kvistaberg - ett spännande besöksmål

Kommunen renoverar den vackra villan vid Mälarens strand där amatörastronomen och konstnären Nils Tamm byggde sina observatoriekupoler och det ståtliga Kvistaberg. Arbetet pågår både invändigt och i trädgården med trädfällning och slyröjning.

Området ska i framtiden bli en trevlig besöksanläggning för kommuninvånare och besökare. En förening Kvistabergs vänner är på väg att bildas. Vid mötet den 27 september samtalade cirka 20 intresserade personer om Kvistabergs möjliga framtid. Astronomiska institutionen, som äger observatorierna bland annat, var representerad och många spännande synpunkter kom fram. En amatörastronomisk förening skulle kunna bildas och bli en aktör på plats, till exempel.

För mer information skicka e-post till: anna.sjunnesson@upplands-bro.se.

Kalendarium

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-08-27

Kontakt

Telefon: 08-581 690 00 E-post: kommun@upplands-bro.se Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Postadress: Upplands-Bro kommun,196 81 Kungsängen Om webbplatsen

Kontakt

Telefon: 08-581 690 00       

e-post: kommun@upplands-bro.se 

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen, postadress: Upplands-Bro kommun,196 81 Kungsängen