Stäketskogens naturreservat

Stäketskogens naturreservat är ett naturskogsområde med mycket gammal barrblandskog som fått utvecklas fritt. I området finns hotade insektsarter och vedsvampar.

Stäketskogens naturreservat ligger på Stäksöns västra strand, söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken. Reservatet omfattar ett naturskogsområde med mycket gammal barrblandskog. På de branta, storblockiga moränsluttningarna mot Mälaren är skogen mycket måttligt påverkad av skogsbruk och rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar. Eftersom skogen har utvecklats fritt finns goda möjligheter för hotade insektsarter och vedsvampar att bevaras.

Syftet med reservatet är att bevara områdets urskogsartade karaktär och att skydda områdets ändmoräner.

Det finns en gulmarkerad stig som leder till en utsiktsplats ovanför tågtunneln. Här kan du sitta på en bänk och beundra utsikten.

Upplands-Broleden passerar genom reservatet.

Parkering finns vid Dalkarlbacken.