Rösaringsåsens naturreservat

Rösaringsåsen är ett barrskogsområde på en grusås, känd för sina unika fornlämningar från järn- och bronsåldern. I området finns gravfält, en processionsväg och flera labyrinter.

Rösaringsåsen är också ett Natura 2000- skyddat område som ligger ungefär fem kilometer sydväst om Bro. Området består av barrskog, mestadels tall, på en grusås. I området finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat i form av gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad med stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar. Det är en milsvid utsikt över Mälaren från åsen. Här finns också vår kommunart, trumgräshoppan, som du kan se som en orange färgklick när den spelflyger.

Eftersom skogen har fått utvecklas fritt utan större påverkan av skogsbruk finns där även en intressant insektsfauna.

Naturreservatets parkeringsplats når du genom att följa Rösaringsvägen förbi Låssa kyrka.