Lejondals naturreservat

Lejondals naturreservat ligger naturskönt vid Lejondalssjön nära Bro tätort. Reservatet är ett mycket uppskattat rekreations- och friluftsområde. Här finns vacker natur, motionsspår och friluftsbad.

Lejondals naturreservat ligger ungefär 5 kilometer från Bro. Huvuddelen av reservatet består av barrskog, men det finns också jordbruksmark som är betes- och åkermark. I reservatet finns det flera utmärkta stigar för de som vill utforska området. Den gula strövstigen är 5,5 kilometer lång och slingrar sig vackert genom området. Motionsspåret, som samtidigt är en naturstig med informationsskyltar, är 3 kilometer långt och har belysning. Dessutom går vandringsleden Upplands-Broleden genom reservatet. Lejondalssjön lockar till friluftsbad med badstrand och hällar. Om du vill övernatta utomhus finns tre vackert placerade vindskydd längs stranden. Här finns det också grillplatser med ved.

Syftet med Lejondals naturreservat är att, med hänsyn till kulturlandskap, växt- och djurliv, skydda naturområdets betydelse för friluftslivet. I anslutning till naturreservatet finns skyddad gammelskog.

Lejondals naturreservat infoskylt med ordningsföreskrifter.

För 20 år sedan restaurerades Lejondalssjön och har sedan länge övervakats. Den 12 oktober 2016 anordnades ett informationmöte om dagens liv i Lejondalssjön av Upplands-Bro kommun och vattenkonsulten Naturvatten.

Presentation - Hur mår Lejondalssjön idag?

Hällkana friluftsområde

Hällkana friluftsområde ingår i Lejondals naturreservat. Här finns stora grönytor, badplats och en friluftsgård.

I Hällkana finns det gott om plats för lek och picknick. Här finns också en beachvolleybollplan och flera grillplatser. Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda skidspår i motionsspåret.

Friluftsgården kan hyras av skolor och föreningar. I huset finns fräscha omklädningsrum med dusch och bastu. Övervåningen kan fungera både för möten och övernattning. Friluftsfrämjandets café har öppet alla helgfria lördagar och söndagar kl 11 - 15 mellan september och april. Gården fungerar också som värmestuga för dig med egen matsäck när caféet är öppet.

Bokning av friluftsgården sker via kommunen, tel: 08 58169000.

Hitta hit

Från Finnstarondellen i Bro är det skyltat. Följ Lejondalsvägen och sedan Hällkanavägen till reservatsparkeringen. Adressen är Hällkanavägen 13.