Frölunda naturreservat

Naturreservatet Frölunda är ett viktigt område för friluftslivet. I området finns variationsrik natur, från barrskog med inslag av gamla tallar till klippstränder och alsumpskog.

Naturreservatet Frölunda bildades år 2010 för att bevara ett värdefullt friluftsområde med karaktäristisk strandnära Mälarnatur. Inom naturreservatet finns många olika naturtyper, såsom skogsbeklädda bergssluttningar, klippstränder och äldre barrskog med inslag av gamla tallar. Det finns också fuktigare partier med alsumpskog. I skogen finns gott om bär och svamp. Området är ett utmärkt utflyktsmål vid en cykeltur. Markerade leder.

Genom området går vandringsleden Upplands-Broleden. Det finns också en markerad strövstig på 2,5 kilometer och ridstigar.

Broschyr Upplands-Broleden

Frölunda friluftsområde

Vid Mälarens strand på Lennartsnäs, ca 5 km från Kungsängens centrum, finns ett stort område som endast i begränsad omfattning iordningställts med fasta anläggningar. Områdets karaktär är typisk Mälarnatur med lummiga skogar och strandklippor med små sandvikar.

Frölunda badplats med grillhus.

Hitta hit

Sväng av i rondellen vid OKQ8 Kungsängen mot Lennartsnäs. Efter fälten finns skylt som anvisar mot Frölunda.