Broängarnas naturreservat

Broängarna är ett våtmarksområde några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms fågelrikaste områden, men är också skyddsvärd för hagmarkernas flora och de sällsynta vattenväxterna i Broviken. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

I området finns fågeltorn och en anlagd natur- och kulturstig på tre kilometer. Broschyren om natur- och kulturstigen hittar du i länkarna nedan eller i utskrivet format vid fågeltornet på Broängarna, vid Broängarnas parkeringsplats eller på Bro IP. Vandringsleden Upplands-Broleden går genom reservatet.

Broängarnas naturreservat sköts och förvaltas av Bro Hof Slott AB

Reservatet har ett Natura 2000-skydd.

Fågelskådning

I Broängarnas naturreservat har ca 230 fågelarter observerats, varav 80 arter häckar regelbundet. Strandängarna betas av kor för fågellivets skull. När korna betar och trampar vid vassen bildas "blå bårder" där det finns mycket mat åt fåglarna. Under vår och höst rastar stora mängder fågel, främst sjöfågel i Broviken (Natura 2000 område).

Det finns ett stort fågeltorn vid Hästholmen i reservatet. Det når du lättast via naturreservatets parkeringsplats som ligger bredvid COOP-lagrets idrottsplats (Nygårdsvallen) på väg mot Ängsholmen. Från parkeringsplatsen är det 2,1 kom till fågeltornet. Följ skyltarna med texten "Fågeltorn".

Ytterligare en väg att ta sig till tornet ( 2,8 km ) är från Bro idrottsplats där det också finns parkeringsmöjligheter. Uppe i tornet finns det två bänkar med bord, passa på att njuta av fåglarna och matsäcken. Ta gärna en broschyr i tornet och gå Broängarnas natur- och kulturstig på vägen tillbaka.

Grilla vid Broängarna

I Broängarnas naturreservat finns en grillplats invid naturstigen med fin utsikt över Brofjärden och fågelrika Ryssviken.