Björknäs

Badplats vid Mälaren, ca 6 km från Bro centrum, ligger Björknäs. Badplatsen och campingen sköts av First Camp.

Björknäs badplats

Foto: Helena Hjellström

Badplatser och kvalitet på badvatten i Upplands-Bro

Färdbeskrivning

Följ vägen förbi Bro Kyrka. Efter drygt en kilometer finns en korsning med skylt mot Ådö

Kontaktuppgifter First Camp

www.firstcamp.se/bjorknas/

Servicechef.Bjorknas@firstcamp.se
Kontakpersoner: Sofia Lervik 073-9757152,
Sven Ullbrant 070-3667775