Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, simhall och badplatser.

Vad Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte på kommunens webbplats.

Kultur och fritidsnämnden

 Sammanträdesdag

Dagordning 

Handlingar

Protokoll

 21 februari 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 11 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 9 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 7 juni 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 september 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 oktober 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 december 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

Prenumerera

 

Ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 3 

 2 

 Moderaterna 

 3 

 3 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 1 

 Vänsterpartiet 

 - 

 1 

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande
Andrée Wright (MP)

1:e vice ordförande
Naser Vukovic (S)

2:e vice ordförande
Paul Gustavsson (M)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna


Naser Vukovic

Monica Styhr

Seid Alajbegovic

Karin Scott-Piili

Linda Pettersson


Moderaterna

Paul Gustavsson

Sune Larsson

Karim Najar

Stanislav Lewalski

Mats Högberg

Jan Jansson

Liberalerna

Marianne Stigle

Niklas Odelberg

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Eskil Berglund

Miljöpartiet

Andrée Wright

Cecilia Nielsén

Vänsterpartiet


-

Monica Vasques

Kristdemokraterna

Linus Stefanson

Jonathan Twing Peterson

Centerpartiet


Mattias Peterson

Michelle Lindahl

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)