Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering med uppdrag att styra kommunen och genomföra besluten som Kommunfullmäktige beslutat.

De har också ansvar för samhällsutvecklingen genom bostadsbyggande till exempel, men har också ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande.

Kopplat till Kommunstyrelsen finns även ett Arbetsmarknadsutskott och ett Hållbarhetsutskott sedan år 2015.

Kommunstyrelsen leds av en allians mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna under perioden 2014-2018.

Vad Kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Vill du veta mer om Kommunstyrelsens båda utskott så finns det mer om dessa under länkarna Arbetsmarknadsutskott och Hållbarhetsutskott.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte på kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen 2017

 Sammanträdesdag

 Dagordning

 Handlingar

 Protokoll

 25 januari 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 20 februari 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 8 mars 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 26 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 31 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Handlingar ärende 1

Protokoll

 21 juni 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 30 augusti 2017

Dagordning

Handlingar

Handlingar ärende 3

Protokoll

 4 oktober 2017

Dagordning

Handlingar ärende 1

Ärende 2, 6-12

Ärende 3

Ärende 4

Ärende 5

Protokoll

8 november 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 december 2017

Dagordning

Ärende 1

Ärende 2

Ärende 3-9

Ärende 10

Ärende 11-21

Protokoll

20 december 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

Kommunstyrelsen 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2018

Dagordning

Handlingar

 

7 mars 2018
25 april 2018
30 maj 2018
5 september 2018
3 oktober 2018
7 november 2018
5 december 2018
 

Prenumerera

 

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 4 

 3 

 Moderaterna 

 5 

 4 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1

 Miljöpartiet 

 2 

 1 

 Vänsterpartiet 

 - 

 1 

 Kristdemokraterna 

 1 

 2 

 Centerpartiet 

 1 

 2

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Camilla Janson (S)

1:e vice ordförande
Jan Stefanson (KD)

2:e vice ordförande
Fredrik Kjos (M)

Kontakta en politiker


Socialdemokraterna

Camilla Janson

Mary Svenberg

Rolf Nersing

Rolf Nersing

Catharina Andersson

Conny Timan

Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul Gustavsson

Marcus Sköld

Armin Khajedehi

Lisbeth Waern

Kaj Bergenhill

Vesna Rajic

Göran Malmestedt

Anders Åkerlind


Liberalerna

Martin Normark

Hans Åberg

Sverigedemokraterna

Johan Tireland

Katarina Olofsson

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt

Jamshid Karami

Anna Norberg


Vänsterpartiet


Kerstin Åkare

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk


Tina Teljstedt

Centerpartiet

Lisa Edwards

Mattias Peterson


Christina Brofalk

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)