Anslagstavla

Välkommen till Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Här anslås även antagna detaljplaner och detaljplaner som är ute för utställning eller granskning. I vissa fall anslås även detaljplaner som är i samrådsskede.

Protokoll

 • 2018-03-16
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 mars 2018
  Sätts upp: 2018-03-15Tas ned: 2018-04-06
  Läs mer
 • 2018-03-12
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 2018
  Sätts upp: 2018-03-12Tas ned: 2018-04-02
  Läs mer
 • 2018-03-12
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018
  Sätts upp: 2018.03.12Tas ned: 2018-04-03
  Läs mer
 • 2018-03-09
  Protokoll från Förbundsstyrelsen i Norrvattens sammanträde den 21 februari 2018
  Sätts upp: 2018-03-09Tas ned: 2018-03-30
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Protokoll från Kommunstyrelsen 2018-02-28
  Sätts upp: 2018-03-07
  Tas ned: 2018-03-28

  Läs mer
 • 2018-03-05
  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 26 februari
  Sätts upp: 2018-03-05Tas ned: 2018-03-26
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-22
  Sätts upp: 2018-03-01
  Tas ned: 2018-03-22

  Läs mer
 • 2018-02-26
  Protokoll Utbildningsnämnden 2018-02-20
  Sätts upp: 2018-02-26
  Tas ned: 2018-03-19

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2018-03-14
  Kungörelse till Kommunfullmäktige den 21 mars 2018
  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer
 • 2018-03-12
  Tillkännagivande - Antagande av detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1608, Kungsängen
  Sätts upp: 2018-03-12
  Tas ned: 2018-04-03

  Läs mer
 • 2018-02-27
  Kungörelse - Meddelande inför antagande av detaljplan för Svartviks Strand (Kungsängens Kyrkby 2:164), Kungsängen, nr 1605
  Sätts upp: 2018-02-27
  Tas ned: 2018-03-21

  Läs mer
 • 2018-02-13
  Kungörelse - Utställning av detaljplan för Tibbleängen, Kungsängen
  Sätts upp: 2018-02-13
  Tas ned: 2018-03-20

  Läs mer

Övriga anslag