Anslagstavla

Välkommen till Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Här anslås även antagna detaljplaner och detaljplaner som är ute för utställning eller granskning. I vissa fall anslås även detaljplaner som är i samrådsskede.

Protokoll

 • 2018-01-17
  Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-16
  Sätts upp: 2018-01-17
  Tas ned: 2018-02-07

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2017-12-29
  Protokoll Kommunfullmäktige 2017-12-20
  Sätts upp: 2017-12-29
  Tas ned: 2018-01-19

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-01-16
  Underrättelse om granskning 2 av förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), Kungsängen, nr 1608
  Sätts upp: 2018-01-16
  Tas ned: 2018-01-30

  Läs mer
 • 2018-01-16
  Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.) nr 1503, Kungsängen
  Sätts upp: 2018-01-16
  Tas ned: 2018-03-14

  Läs mer
 • 2017-12-29
  Antagande av detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Bro, nr 1402, Upplands-Bro kommun, KS 15/0018
  Sätts upp: 2017-12-29
  Tas ned: 2018-01-19

  Läs mer

Övriga anslag

Överklaga