Anslagstavla

Välkommen till Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Här anslås även antagna detaljplaner och detaljplaner som är ute för utställning eller granskning. I vissa fall anslås även detaljplaner som är i samrådsskede.

Protokoll

 • 2018-05-22
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2018
  Sätts upp: 2018-05-22Tas ned: 2018-06-12
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 maj 2018
  Sätts upp: 2018-05-22Tas ned: 2018-06-12
  Läs mer
 • 2018-05-17
  Sammanträdesprotokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 16 maj 2018 
  Sätts upp: 2018-05-17Tas ned: 2018-06-07
  Läs mer
 • 2018-05-09
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 maj 2018
  Sätts upp: 2018-05-09
  Tas ned: 2018-05-30

  Läs mer
 • 2018-05-03
  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 26 april
  Sätts upp: 2018-05-03Tas ned: 2018-05-25
  Läs mer
 • 2018-05-03
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april
  Sätts upp: 2018-05-03Tas ned: 2018-05-04
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Protokoll från Valnämndens sammanträde den 23 april
  Sätts upp: 2018-05-02Tas ned: 2018-05-23
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 april
  Sätts upp: 2018-05-02Tas ned: 2018-05-23
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 april
  Sätts upp: 2018-05-02Tas ned 2018-05-23
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 17 april 2018, § 23
  Sätts upp: 2018-04-18
  Tas ned: 2018-05-09

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

Detaljplaneärenden

 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2018-05-15
  Protokoll från Förbundsstyrelsemöte för Norrvatten den 11 april
  Sätts upp: 2018-05-15Tas ned: 2018-06-05
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Information från Länsstyrelsen om remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-05-15Tas ned: 2018-06-26
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Protokoll från Förbundsstyrelsemöte för Norrvatten den 2 maj 2018
  Sätts upp: 2018-05-15Tas ned: 2018-06-05
  Läs mer