Politik och beslut

Politik och beslut

Den styrande koalitionen. Från vänster: Lisa Edwards (C), Camilla Janson (S), Sara Ridderstedt (MP) och Jan Stefanson (KD) Foto: Fredrik Hjerling

Vart fjärde år är det kommunalval. Senast det hände var i september 2014.
Antalet röster i valet avgör hur många platser varje parti får i Kommunfullmäktige. 
Det är även dom som fått plats där som utser ledamöterna till Kommunstyrelsen, på det första sammanträdet den ny valda kommunfullmäktige håller under hösten. Hos oss innebär det att man den 15 oktober 2014 valde ledamöterna till den Kommunstyrelse som vi har nu under mandatperioden 2014-2018. Ledamöter till de övriga nämnderna valdes senare under hösten och då de började sitt arbete i januari 2015.
Hur ansvaret är fördelat i nämnderna kan du läsa under respektive nämnds sida. Du hittar våra nämnder till höger på den här sidan.

Hur det gick i valet 2014 kan du se här:

Kommunfullmäktiges mandatfördelning

Parti

2010-2014

2014-2018

Socialdemokraterna

13

14

Moderaterna

13

10

Folkpartiet

4

4

Kristdemokraterna

3

2

Miljöpartiet

3

3

Vänsterpartiet

2

2

Sverigedemokraterna

2

4

Centerpartiet

1

2

Antal mandat

41

41


Nyheter inom Politik och beslut

Kalenderhändelser inom kommun & politik