Organisation & Styrning

Organisation och styrning

Foto: Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som ska utföra de politiska uppdragen som lämnas i olika typer av beslut. Det dagliga arbetet som utförs av anställda leds av en kommundirektör.

Kommunens organisation med anställda
Delas in i verksamheterna:

Kommunledningskontoret

 • Ekonomistab
 • Kanslistab
 • Kommunikationsstab
  • Kontaktcenter
 • Personalstab
 • Utvecklingsstab
  • Internservice
  • It-stab

Utbildningskontoret

 • Utbildningsstaben
 • Grundskolor
 • Förskolor
 • Resursteamet
 • Kostenheten
 • Upplands-Bro gymnasiet

Socialkontoret

 • Avdelningen för kvalitet & verksamhetsstöd
 • Myndighets & beställaravdelningen
 • Utföraravdelningen
  • Stöd- & behandling, Socialpsykiatrienhet, Lane
  • Hemtjänst/ egen regi
  • Norr- & Allégården, Solrosens dagverksamhet
  • Kungsgården, Häslo- & sjukvårdsenheten
  • Förebyggande enhet
  • Gruppbostäder, Personlig assistans, avlösar- ledsagarservice, kontaktpersoner

Samhällsbyggnadskontoret

 • Livsmedel & Alkohol
 • Miljö & Hälsa
 • Bygglov
 • Plan
 • Exploatering
 • Tekniska
  • Vatten- och avlopp
 • Mät

Kultur- och fritidskontoret

 • Kulturenheten
 • Fritidsenheten
 • Kulturskolan

Klicka på nedan bild för att se en större.

Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation

Delas in i nämnder och bolag.

Nämnder

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Utbildningsnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Socialnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndare
 • Gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsfrågor
Kommunens politiska organisation

Hur platserna fördelas i nämnderna ser du under Politik och beslut

Bolag

Upplands-Bro kommunföretag

 • AB Upplands-Brohus
 • Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Nyheter inom Organisation och styrning

 • 14 SEP 2017
  Varje år delar kommunen ut priset Årets Upplands-Broare för att uppmärksamma personer som på olika sätt gjort en insats som goda förebilder i kommunen. Årets pris går till veterinärerna Agnes Lenart och Hubert Nowakowski, som sedan...
 • 12 SEP 2017
  Har du fått Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning i brevlådan? I så fall är du en av 1200 slumpmässigt utvalda Upplands-Brobor som får tycka till om kommunens verksamhet. Vid den senaste undersökningen, för två...
 • 11 SEP 2017
  Antalet bostadsinbrott har ökat, inte bara i Upplands-Bro utan i hela länet. Därför rullar vi ut ytterligare en grannstödsbil, som ska cirkulera runt om i kommunen och skapa trygghet i våra bostadsområden. Grannstödsförarna fungerar...
 • 8 SEP 2017
  Här är mannen som kan ge dig vägledning under ditt besök på kommunhuset i Kungsängen. Dler Baker Sharif är en berest man som talar fyra olika språk och ständigt håller sig uppdaterad med vad som händer i omvärlden. Han har lång erfarenhet...
 • 5 SEP 2017
  Idag flyttade polisen in i sitt nya områdeskontor i kommunhuset i Kungsängen. Polisen kommer att vara på plats varje tisdag mellan 14.30 till 16.30 för att kunna svara på frågor och möta Upplands-Broborna.
 • 1 AUG 2017
  Denna vecka firas Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival, som arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för för alla – oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Visionen för Upplands-Bro är "Kommunen...

Kalenderhändelser inom kommun & politik