Frivilliga resursgrupperna

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Upplands-Bro har till uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Frivilliga Resursgruppen kan kallas in när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Vill du vara med i FRG? Kontakta någon av kommunens FRG-ansvariga:
Dan Carlsson dan.carlsson@upplands-bro.se tel: 070-712 27 88
Peter Asmund peter@asmund.se  tel: 070-517 29 71
Nina Rönnberg nina@frgubro.se tel: 070-653 13 50
Lars E. Blomqvist leblom3@gmail.com tel: 076-186 55 22

Medlemmarna i FRG utbildas av Upplands-Bro Civilförsvarsförening

Civilförsvarsförbundets webb

FRG Upplands-Bro på Facebook