Budget

Kommunens budget för 2017 innebär att 113 miljoner kronor ytterligare går till verksamheterna. I budgeten är 24 miljoner för generella prisuppräkningar, 55 miljoner för att klara fler medborgare och möta ökade behov i verksamheterna och satsningar på 34 miljoner kronor.

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Den ger riktning för verksamheternas strategiska fokusområden och mål. Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, genom en bedömning av resultatet för verksamheterna och kommunens ekonomi.

Satsningar sker just nu inom fyra prioriterade områden: barn och unga, livskvalitet, trygghet och integration samt arbetsmarknad. På Youtube-länkar intill kan du se filmer om dessa satsningar.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)