Årsredovisning

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt. Vi summerar kommunens expansion med 10-10-10. Kommunen har planer för mer än 10 tusen nya bostäder, är en av Sveriges 10 mest expansiva kommuner och kommunen tillhör de 10 mest kostnadseffektiva kommunerna i landet.

Foto: Hans Lundin

Upplands-Bro kommun fick positiv publicitet under 2016 för sin service till företag genom att ha högst Nöjd Kund Index (NKI) i Stockholms län för andra gången på tre år. Kommunen var även bäst i Stockholm på information till företagen, enligt en separat undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv. Bland annat har den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra utvecklas för att öka tryggheten.

Säkerhet- och trygghetsarbetet utvecklas

Vi arbetar brett med säkerhets - och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar och/ eller vistas i kommunen. En trygghetssamordnare har anställts och samarbete finns Fryshuset för att öka tryggheten främst i Bro. Medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse med Polisen har utvecklats i nära dialog med medborgare.

Befolkningen växer

Under 2016 ökade befolkningen i Upplands-Bro kommun med 966 personer, vilket motsvarar ca 3,7 %, vilket innebär högsta befolkningsökningen i länet. Den 31 december 2016 hade kommunen 26 755 invånare. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Upplands-Bro kommun bygger mest i länet, om man räknar hur många bostäder som påbörjas per kommuninvånare. Det har under de senaste två åren påbörjats 35 bostäder per tusen invånare, totalt 894 bostäder.

Integrationsarbetet utvecklas

Av årets befolkningsökning var 73 nyanlända som kommunen välkomnade via den nya bosättningslagen. Integration och mottagning av nyanlända är en utmaning för kommunen. Det handlar om att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället. Framgången handlar om tillgång till språk, arbete, utbildning och kontakter. Vi kan se att arbetslösheten sjunker i kommunen, vilket är mycket glädjande.