Vinterunderhåll

Under perioden 15 oktober-30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och felanmälningar. Era åsikter och observationer är en viktig del av underhållsarbetet. Felanmälan

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på vilken prioritet gatan har. Det finns målsättningar om hur snabbt snöröjningen ska vara utförd på olika platser men dessa är bara riktlinjer och är såklart extremt väderberoende.

Det som prioriteras i första hand är huvudgator, busshållplatser, bussgator, pendeltågsstationer, infartsparkeringar, Kungsängens centrum och infarten till Bro centrum samt alla gång- och cykelvägar. I andra hand kommer resterande kommunägda gator/vägar och parkeringar. Kommunen har flera fordon ute samtidigt och varje fordon jobbar med olika prioriteringsområden.

Se i kartan vilka vägar som sköts av kommunen med prioritering. Karta
(Klicka på den gröna knappen längst ned i mitten av sidan för att få upp vägprioriteringen)

Här kan du se vilka vägar som trafikverket ansvarar och kontaktuppgifter till dem Trafikverket

Sandsopning och sandupptagning

Sandupptagningen skall vara klar senast 30 maj och sker i två omgångar. Först en grovsopning och därefter en finare sandupptagning. Kommunen har valt att börja med grovsopning i centrum, busshållplatser, gångvägar och trottoarer. Kommunen har som målsättning att utföra arbetet så dammfritt som möjligt. För bättre framkomlighet kan arbete i centrum och på parkeringar komma att utföras tidig morgontid. Vi ber om ursäkt för eventuellt buller som detta medför.

Vägbommar

Samtliga vägbommar på innergårdar samt gång- och cykelbanor är upplåsta mellan den 15 oktober och 30 maj, för att snöröjning, sandning och sandupptagning ska vara möjlig att genomföra.

Privata infarter

I villaområdet fördelas snömängden där det är möjligt till båda sidor av vägen och placeras så nära eventuell kantsten som möjligt. Dock görs inga insatser för att öppna upp privata uppfarter utan detta är fastighetsägarens eget ansvar.

Skottningshjälp

Inom äldreomsorgen erbjuds hjälp med snöskottning.  

Datumparkering

Tänk på var du parkerar bilen, datumparkering tillämpas på flertalet gator i Upplands-Bro för att underlätta snöröjningen. I händelse av att ditt fordon står felparkerad på ett sådant sätt att det försvårar snöröjningen kan fordonet komma att bli flyttat till din bekostnad.

Istappar och Trottoarer

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja trottoaren i anslutning till fastigheten. Skotta inte ut snö från din tomt på gatan eller upp på plogvallen. Som fastighetsägare ansvarar du också för snö och istappar på taket samt eventuell isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor.

Klipp häcken!

Klipp häcken inför vintern. Vegetation som sticker utfrån din tomtgräns över gång-, cykel- eller körbanor försvårar framkomligheten även för plogbilarna. Läs gärna mer på: Klipp häcken!

Skotta för sopkärl och brevlåda

Om du är villaägare ansvarar du för att ditt sopkärl och brevlåda är tillgängligt. Skotta och sanda runt och fram till brevlådan för att göradet så lättframkomligt möjligt. Läs gärna mer på: Postens regler för placering av postlådan Sopkärlet ska vara utrullat till körbar väg innan kl. 06.30 på hämtningsdagen samt uppställtmed handtaget/gångjärnet utåt mot sopbilen. Se därför till att det finns ett skottat hål i plogvallen. För att underlätta snöröjningen under nattetid uppskattas det även om sopkärlet ställsut morgonen. Läs gärna mer på: Hushållssopor