Underhåll

Fotograf: Jörgen Wiklund, Scandinav bildbyrå

Upplands-Bro kommun underhåller gator och parker tillsammans med flera entreprenörer.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och felanmälningar. Era åsikter och observationer är en viktig del av underhållsarbetet. Här kan du se hur du kontaktar oss: Felanmälan

Gatubeläggning

Akuta brister, som skador på vägar och parkeringsplatser som utgör en säkerhetsrisk för trafikanter, åtgärdas löpande under hela året. Mindre potthål och sprickor åtgärdas kontinuerligt i kommunens egen regi. Större åtgärder utförs av kommunens entreprenör Skanska.

Vinterunderhåll

Här kan du läsa om vinterunderhållet: Vinterunderhåll

Gatubelysning

Fel i gatubelysningen åtgärdas av kommunens entreprenör Bogfelts Installationer och Entreprenader AB. Utöver åtgärder efter felanmälan genomförs en översyn på all belysningen på gator, gång- och cykelvägar två gånger per år. I samband med denna rondering tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel.

Vägrensslåtter, siktröjning och lövsopning

Vägrensslåtter genomförs två gånger per säsong, siktröjning en gång och lövsopning av gator och vägar sker en gång per år vid behov. Akuta brister som utgör en trafiksäkerhetsrisk åtgärdas löpande under hela året.

Parker och grönområden

Skötsel av grönytor och parker utförs med hjälp av Björn Entreprenad AB. De utför gräsklippning, rensar ogräs, plockstädar m.m.

Lekplatser

Tillsyn av lekplatserna sker i samband med städningen. Fel och skador på lekplatser åtgärdas omgående. Ibland är vi tvungna att spärra av lekplatsredskap i väntan på att en åtgärd ska utföras. En gång per år sker en noggrannare besiktning av en besiktningsman.

Städning

Städning av allmänna platser sker genom plockstädning regelbundet två gånger i veckan. I samband med städningen töms även papperskorgar. Vissa hårdgjorda ytor sopas maskinellt. Kommunen anordnar även Skräpplockardagarna, läs mer här: Skräpplockdagarna

Nyheter inom Underhåll

 • 16 JAN 2018
  Torsdagen den 15 februari, klockan 17.00-19.00, arrangerar kommunen och E.ON ett nytt informationsmöte om dragningen av fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. På mötet kommer du ha möjlighet att möta och ställa dina frågor till representanter...
 • 14 DEC 2017
  Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.
 • 23 NOV 2017
  Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriterar kommunen vissa vägar, gator och platser.
 • 2 JUN 2017
  Vi monterar parkbelysning i Svampparken och Råbyparken. Belysningen ska öka trivseln och tryggheten. Det är även meningen att man ska kunna leka i parken när kvällarna blir mörka i höst.

Kalenderhändelser inom gata & park