Viltolyckor

Om du kör på ett rådjur, en hjort, älg, varg, vildsvin eller örn är du enligt lag skyldig att rapportera detta till Polisen. Detta gäller oavsett om djuret verkar skadat eller inte. Platsen för olyckan ska markeras så att en jägare med eftersökshund kan hitta dit.

Om du kör på ett vilt djur ska du börja med att sätta ut en varningstriangel för att undvika att fler olyckor inträffar. Markera olycksplatsen med exempelvis en plastkasse på en trädgren. Ring 112 och anmäl olyckan, då du förutom person- och fordonsuppgifter ska tala om var olyckan inträffat, hur olycksplatsen är markerad, vilket viltslag det rör sig om och i vilken riktning djuret eventuellt försvann efter olyckan.

Läs mer om hur du ska agera vid en viltolycka hos nationella viltolycksrådet.

Tänk på att markera olycksplatsen även om djuret är dött för att informera andra trafikanter om att olyckan är polisanmäld. Om det är möjligt, avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet i första hand. Försök aldrig att avliva ett djur själv, utan låt en person som arbetar med eftersök alternativt veterinär avgöra detta.

Relaterad information