Gågata

Gågator är anpassade för gångtrafik men motordrivna fordon får framföras i särskilda fall, exempelvis vid leverans av varor eller transport av rörelsehindrade till adresser vid gågatan.

Gågator är i första hand till för fotgängare och särskilda regler gäller för motordriven trafik. Grundregeln är att motordrivna fordon inte får framföras annat än för att korsa gågatan, med följande undantag:

  • Varuleveranser till eller från butik vid gågatan
  • Transport av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • Transport av gäst till eller från hotell vid gågatan
  • Transport av sjuk eller rörelsehindrad person till eller från adress vid gågatan

Dessutom är det tillåtet att cykla på gågator.

Vid trafikering av en gågata får man inte färdas snabbare än gångfart. Man har väjningsplikt mot andra trafikanter. Vidare gäller parkeringsförbud, med undantag för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd, som får parkera i maximalt tre timmar.