Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakning är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser som finns så att dessa inte används till långtidsparkering.

Att parkeringsregler efterföljs på kommunal mark övervakas av parkeringsvakter från parkeringsbolaget Q-park samt av polisen. Om du överträder reglerna utfärdas en parkeringsanmärkning med en kontrollavgift på en betalningsavi. Är fordonet parkerat på ett sätt som innebär en reell trafikfara kan det flyttas på din bekostnad. Då är du som fordonsägare skyldig att betala flyttningen, även om du tycker att anmärkningen är felaktig och vill överklaga den.

Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning vänder du dig till den som utfärdat anmärkningen: polisen eller parkeringsbolaget. Du hittar kontaktuppgifter till den som utfärdat anmärkningen på betalningsavin. Parkeringsanmärkningar utfärdade på Upplands-Bro kommuns mark överklagas hos Polismyndigheten i Stockholms län, se kontaktuppgifter nedan. Om du vill överklaga en förflyttning av ditt fordon på grund av felparkering vänder du dig till polismyndigheten, efter att ha betalat avgiften. Visar det sig att anmärkningen är felaktig återbetalas pengarna.

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får emellertid inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.

Om du har frågor om parkeringsövervakning, kontakta Upplands-Bro kommun:
Tel: 08- 581 690 00
E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Parkeringsanmärkningar utfärdade på Upplands-Bro kommuns mark överklagas skriftligt hos Polismyndigheten i Stockholms län. Motivera varför du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig och ange ärendenummer samt registreringsnummer och fabrikat på ditt fordon.

Polismyndigheten i Stockholms län
polismyndigheten.stockholm@polisen.se
Operativa avdelningen
Trafikpolisenheten
106 75 Stockholm

Du kan även kontakta parkeringsbolaget Q-park, som sköter övervakningen på kommunal mark:
Telefonnr: 077-196 90 00, webbplats: www.q-park.se