Parkering med P-skivor

På vissa allmänna parkeringsplatserna i Upplands-Bro används P-skivor. Skyltningen vid parkeringen talar om ifall P-skiva behövs.

På allmänna parkeringsplatser, bland annat i centrumområdena i Bro där parkeringstiden är begränsad till mellan 30 minuter och 12 timmar, får man parkera gratis om man använder en P-skiva.

P-skivan är enkel att använda: man ställer in sin ankomsttid mot skivans pilmarkering och förvissar sig om längsta tillåtna uppställningstid som framgår av skyltningen på platsen. Ankomsttiden avrundas till närmast följande hel- respektive halvtimme.

Om tidsbegränsningen börjar gälla vid ett visst klockslag och du kommer tidigare ställer du in tiden då begränsningen börjar.

Placera skivan innanför vindrutan, gärna på höger sida och lätt avläsbar utifrån. Inställningen på P-skivan får inte ändras under pågående parkering!

P-skivor finns att hämta i butiker och servicelokaler intill allmänna parkeringsplatser. Du kan även hämta en P-skiva i kommunhusets reception i Kungsängens centrum eller i Brohusets reception i Bro. Spara P-skivan! Den kan användas många gånger.

Om man inte har tillgång till en P-skiva går det bra att skriva sin ankomsttid på en pappersbit och lägga den synligt innanför vindrutan.