Infartsparkering

I Upplands-Bro finns infartsparkeringar vid de två pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro. I Bro finns infartsparkeringar på Härnevi skolväg, Stationsvägen och på södra sidan av stationen på Assurs väg. I Kungsängen finns infartsparkeringar vid Enköpingsvägen, Prästhagsvägen och Stationsbacken.

På de tre infartsparkeringarna i Bro finns sammanlagt 274 parkeringsplatser. I Kungsängen finns sammanlagt 398 parkeringsplatser.

På infartsparkeringarna får du parkera maximalt 24 timmar. Vid Bro station är parkeringen avgiftsfri medan parkeringen vid Kungsängens station är avgiftsbelagd, med en aktiv periodbiljett om minst 30 dagar på ett SL Access-kort parkerar du dock avgiftsfritt i parkeringsautomaten.