Datumparkering

Datumparkering tillämpas på ett flertal gator och vägar i Upplands-Bro för att underlätta underhållsåtgärder och snöröjning.

Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna husnummer på ett jämnt datum och sidan med udda husnummer på ett ojämnt datum.

Datumparkering gäller alla dagar mellan klockan 02.00 och 16.00. Syftet med datumparkering är att underlätta snöröjning och underhållsåtgärder på kommunala gator och vägar.

Datumparkering innebär att det på jämna datum är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har, eller med hänsyn till numreringen på motsatt sida anses ha, jämna adressnummer. Det motsatta gäller på ojämna datum: då är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har ojämna adressnummer.

Datumparkering gäller inte inom särskilt anordnade parkeringsplatser eller för cyklar och mopeder som står i ett cykelställ.