Det här är drömtorget

Under 2017 fortsätter förnyelsen av torget i Kungsängens centrum för att bli en mer levande plats. En plats för alla åldrar under hela året.

Under hösten 2016 har Upplands-Bro kommun i samarbete med White arkitekter genomfört en medborgardialog för att tillsammans med kommuninvånare och personer som besöker torget utforma ett nytt torg i Kungsängenscentrum.

Aktiviteter som genomförts under dialogen:

 • Medborgardialogen inleddes med marknadsföring på kommunens webbplats, sociala medier och annonsering i lokaltidningar.
 • Korta intervjuer med förbipasserande på torget.
 • Torgvandringar med efterföljande intervju/samtal.
 • Webbenkät
 • Torgaktivitet vissa kvällar och helger, där det fanns möjlighet att lämna synpunkter och prata med tjänstepersoner och politiker.

Genom de olika undersökningsmetoderna deltog totalt 237 personer i medborgardialogen.

Alla bidrag som kommit in, har sammanställts och analyserats. White arkitekter som har stor erfarenhet av att arbeta med medborgardialoger, har bistått oss i arbetet med att samla in och bearbeta bidragen som kommit in, se mer under Relaterad information.

Önskemål för det nya torget

Några av slutsatserna från svaren som har kommit in är att torget i Kungsängen är en lugn och trygg men samtidigt bortglömd plats. Det som många önskar för det nya torget är:

 • Utökad belysning
 • Mer grönska
 • Möjlighet till aktiviteter och lek
 • Vatten/fontän
 • Sittmöjligheter i sol och skugga
 • Bättre tillgänglighet
 • Wow-faktor!
 • Målpunkt och mötesplats

White arkitekter har arbetet fram ett förslag på utformning som bygger på det sammanvägda resultatet av medborgardialogen, målsättningen har varit att tillgodose så många av synpunkterna som möjligt. Se mer under Relaterad information.

En vision för torget

Medborgardialogen har även resulterat i en vision för det nya torget:

Visionen för Kungsängen torg är att skapa en identitetsstark mötesplats för Kungsängenbor men också för besökare. Torget ska bli en plats att vilja vistas på - året runt. Det ska finnas något för alla, stora som små.

Det ska finnas utrymme för stora evenemang som Kungsfesten men torget ska också vara en plats att vilja vara på till vardags, både korta och längre stunder - en plats att stanna till på.

Detta händer härnäst:

Nu fortsätter arbetet med att utreda andra viktiga förutsättningar för det framtida torget. Det handlar främst om tekniska förutsättningar på platsen, framtida skötsel av torgytan, samt att det måste hållas inom planerad budget.

Byggstart kan preliminärt ske hösten 2017. Torgytan planeras att vara klar under sommaren 2018.