Gång och cykel

I Upplands-Bro finns idag ett omfattande gång- och cykelvägnät i och mellan tätorterna Bro, Kungsängen, Tibble och Brunna. I Upplands-Bro samsas gående och cyklister om samma vägnät, som både består av gena, snabba stråk genom kommunens grönområden och vägar som följer den motordrivna trafikens huvudvägnät, som ofta upplevs som trygga efter mörkrets inbrott. Läs om arbetet för bättre säkerhet, trygghet och tillgänglighet samt om vårat underhållsarbete:

Säkerhet , trygghet och tillgänglighet

Hinder på gång- och cykelvägar

Underhåll