Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2017/2018

Har barnet tidigare haft skolskjuts? *


Förskoleklass

För erhållande av skjuts till/från förskoleklass skall avståndet mellan barnets bostad och skolan/hållplatsen överstiga 2 km. Skjuts till/från förskoleklassen sker i anslutning till förskoleklassens tider. Väljer vårdnadshavaren en förskoleklass i annan regi än Upplands-Bro kommun, erhålls inte skjuts. Väljer vårdnadshavaren en annan förskoleklass än den som kommunen skulle ha placerat barnet i för att få ett rationellt fungerande skolskjutssystem, erhålls inte skolkort/skolskjuts. Skjuts till och från fritidshem medges ej.

Grundskola

För erhållande av skolskjuts/skolkort gäller följande avstånd mellan elevens bostad och skola/hållplats:

Skolår F-3:
2 km

Skolår 4-6:
3 km​

Skolår 7-9:
5 km

Terminskort: Hämtas ut i skolan vid terminens början.
Skoltaxi: Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som gör taxibeställning.

Denna ansökan skickas senast den 31 maj för att garantera skolskjuts vid terminsstart.

De uppgifter som lämnas, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av skolskjutsverksamheten. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-24