Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2017/2018 (Resursteamet)Har barnet tidigare haft skolskjuts? *


Terminskort: Hämtas ut i skolan vid terminens början.
Skoltaxi: Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som gör taxibeställning.

Denna ansökan skickas senast den 31 maj för att garantera skolskjuts vid terminsstart.

De uppgifter som lämnas, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av skolskjutsverksamheten. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-24