Gå till sidans länkar Gå direkt till sidans innehåll
Startsida – Upplands-Bro

Råby Gärde väster om bussgata

Området är planlagt för bostadsändamål. Detaljplanen medger en utbyggnad av ca 100 småhus. I de två första etapperna har 35 friliggande småhus uppförts. Utbyggnaden av Etapp 3 pågår som innehåller drygt 60 radhus med äganderätt.

Markägare:

Råby-Gärde Fastighetsförvaltning AB

Gällande detaljplan

Kommunfullmäktiges beslutPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GenomförandebeskrivningPDF

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-02-21

Kontakt

Telefon: 08-581 690 00 E-post: kommun@upplands-bro.se Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Postadress: Upplands-Bro kommun,196 81 Kungsängen Om webbplatsen

Kontakt

Telefon: 08-581 690 00       

e-post: kommun@upplands-bro.se 

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen, postadress: Upplands-Bro kommun,196 81 Kungsängen